a V-a ediție a Simpozionului Internațional

Sănătate

prin

Educație

23 - 24 - 25 mai 2019

Slider

Deschis Tuturor

Participati activ ca speakeri sau prin publicarea de articole în revista simpozionului sau pasiv, ca spectatori interesati de temele prezentate

Activități Variate

De-a lungul celor trei zile de evenimente vor fi conferințe, work-shop-uri, evenimente culturale, manifestări în aer liber culminând în ultima zi cu balul de absolvire

Participare Activă

Cadrele didactice, elevii, medicii, psihologii, asistenții sociali, asistenții medicali, farmaciștii, kinetoterapeuții sunt așteptați să își publice lucrările în revista simpozionului

CONCURS DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ

introdus în CAER 2019 la poziția 299

ARGUMENT

Păstrarea sănătății și lupta cu bolile constituie preocupări ale omului încă din cele mai vechi timpuri. Însă, ținând cont că în ultima vreme ne confruntăm cu creșterea frecvenței unor boli grave (cancerul, bolile de nutriție, tabagismul, alcoolismul, bolile cardiovasculare etc.), se impune apariția unei medicini moderne, care este tot mai mult preventivă și se adresează omului sănătos.

Pornind de la faptul că relațiile dintre cunoștințele și conștiința elevului sunt cu totul diferite de relațiile induse de competențele disciplinelor din actualul curriculum al învățământului românesc, ne propunem ca prin acest proiect educativ să informăm la nivel elementar ce trebuie făcut pentru prevenirea și combaterea bolilor, pentru o viață îndelungată și activă și, totodată, să trezim interesul general pentru această problematică. Dorim să reușim să formăm la elevi atitudini pe care aceștia să le concretizeze într-un stil de viață sănătos.

SCOP

Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a necesității formarii unor comportamente de educație pentru sănătate, a dezvoltării unui comportament preventiv.
Image

OBIECTIVE

 • Promovarea educației pentru sănătate prin valorificarea experienței didactice și împărtășirea exemplelor de bună practică;
 • Stimularea relațiilor de colaborare între partenerii implicați în vederea formării unei atitudini pozitive față de educația pentru sănătate;
 • Perfecționarea participanților;
 • Valorificarea activității de cercetare (prin publicare).
 • Asigurarea unei diseminări eficiente;

GRUP ȚINTĂ

 • Elevii din învățământul liceal și postliceal împreună cu cadrele didactice îndrumătoare;
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
 • Parteneri educaționali: psihologi, medici, asistenți sociali, asistenți medicali, farmaciști, kinetoterapeuți.

SECȚIUNI

Secțiunea I – Între sănătate și boală din punct de vedere psihologic;
Secțiunea II – Sănătate prin educație în familie - medicina de familie, tratamentul afecțiunilor sistemului osteoarticular, recuperarea medicală, rolul radiografiilor computerizate și a rezonanței magnetice nucleare în diagnosticarea maladiilor, bolile copiilor și tratamentul lor;
Secțiunea III – Fitoterapie. Meditație și relaxare;
Secțiunea IV – Cultivarea unor deprinderi/comportamente sănătoase în școală - exemple de bună practică și aspecte metodice din activitățile care vizează promovarea sănătății și a educației pentru sănătate;
Secțiunea V - Milităm pentru bun, sănătos și local.

Publică Articol

SPONSORII EVENIMENTULUI

ACTIVITATI SIMPOZION

 • Prezentare Scolala Gimnaziala nr.10 Bacau
 • Prezentare Scolala Gimnaziala nr.10 Bacau
 • Moment artistic Alexandra Apostol - elevă Sanity
 • Moment artistic Alexandra Apostol - elevă Sanity
 • Prezentare Alina Anasie, eleva AMG I Sanity
 • Prezentare Dr. med. Codrin Rebeleanu
 • Scolala Gimnaziala nr.10 Bacau
 • Scolala Gimnaziala nr.10 Bacau
 • Prezentare - Prof. univ. dr. Cotârleț Adrian
 • Prezentare prof. Țintaru Smaranda
 • Deschidere Simpozion - Prof. Univ. Lăcrămioara Mocanu
 • Prezentare dr. Diana Bulgaru Iliescu
 • Prof. dr. ing. Romița Țiglea Lupașcu, inspector general în Ministerul Educației
 • Doru Hututui - Director HR Grupul Pharma
 • Madalin Paraianu - Manager Spitalul TBC
 • Director adjunct Tania Bararu - Scoala „Ghica Voda” Iași
 • Andrei Sochirca - Directorul Colegiului de Medicina Balti
 • Paricipanti la lucrarile simpozionului
 • Participanti la lucrarile simpozionului
 • Participanti la lucrarile simpozionului
 • Bucuria de a fi elev absolvent la Sanity
Informații Simpozion
Olga Cornea
0787.680.884 / 0234.544.932
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Olga Cornea Responsabil Informații
© 2020 Școala Sanitară Postliceală „Sanity”. Toate drepturile rezervate