Simpozion Internaţional

  Sănătate
  prin
  Educaţie

  ediţia a X-a
  11-12-13 MAI 2023

  Deschis tuturor

  Simpozionul este deschis tuturor. Luați cuvântul, publicați  articole în revista simpozionuluisau participați pasiv, ca spectatori. Intrarea este liberă.
  REGULAMENT

  Activități variate

  Cele trei zile de evenimente vor cuprinde conferințe, work-shop-uri, evenimente culturale, manifestări în aer liber culminând cu balul de absolvire.
  PROGRAM

  Publicare articole

  Cadrele didactice, elevii, medicii, psihologii, asistenții sociali, asistenții medicali, farmaciștii, kinetoterapeuții sunt invitați să publice lucrări în revista simpozionului.
  PUBLICARE

  LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI
  SANATATE PRIN EDUCAȚIE

  2022

  ARGUMENT

  Păstrarea sănătății și lupta cu bolile constituie preocupări ale omului încă din cele mai vechi timpuri. Însă, ținând cont că în ultima vreme ne confruntăm cu creșterea frecvenței unor boli grave (cancerul, bolile de nutriție, tabagismul, alcoolismul, bolile cardiovasculare etc.), se impune apariția unei medicini moderne, care este tot mai mult preventivă și se adresează omului sănătos.

  Pornind de la faptul că relațiile dintre cunoștințele și conștiința elevului sunt cu totul diferite de relațiile induse de competențele disciplinelor din actualul curriculum al învățământului românesc, ne propunem ca prin acest proiect educativ să informăm la nivel elementar ce trebuie făcut pentru prevenirea și combaterea bolilor, pentru o viață îndelungată și activă și, totodată, să trezim interesul general pentru această problematică. Dorim să reușim să formăm la elevi atitudini pe care aceștia să le concretizeze într-un stil de viață sănătos.

  SCOP

  Scopul este promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor, dobândirea de noi și bune practici referitoare la alimentație, igienă, spot. Prezentări ale noilor descoperiri din domeniul medical, farmaceutic, kinetoterapie și nutriție

  GRUP ȚINTĂ

  • Elevii din învățământul liceal și postliceal împreună cu cadrele didactice îndrumătoare;
  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
  • Parteneri educaționali: psihologi, medici, asistenți sociali, asistenți medicali, farmaciști, kinetoterapeuți.

  OBIECTIVE

  • Promovarea educației pentru sănătate prin valorificarea experienței didactice și împărtășirea exemplelor de bună practică;
  • Stimularea relațiilor de colaborare între partenerii implicați în vederea formării unei atitudini pozitive față de educația pentru sănătate;
  • Perfecționarea participanților;
  • Valorificarea activității de cercetare (prin publicare).
  • Asigurarea unei diseminări eficiente;

  SECȚIUNI

  Secțiunea I – Sănătate și boală din punct de vedere psihologic;

  Secțiunea II – Sănătate prin educație în familie - medicina de familie, tratamentul afecțiunilor sistemului osteoarticular, recuperarea medicală, rolul radiografiilor computerizate și a rezonanței magnetice nucleare în diagnosticarea maladiilor, bolile copiilor și tratamentul lor;

  Secțiunea III – Fitoterapie. Meditație și relaxare;

  Secțiunea IV – Cultivarea unor deprinderi/comportamente sănătoase în școală - exemple de bună practică.

  Publică Articol
  Informații Simpozion
  Crina Clima
  0787.224.125/ 0234.544.932
  str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
  Crina Clima Responsabil Informații
  © 2024 Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău. Toate drepturile rezervate.