cerinte privind participarea la simpozion

  INFORMAȚII
  PRIVIND PARTICIPAREA

  Simpozionul este deschis tuturor celor care binevoiesc să participe atât indirect, ca spectatori cât și direct prin publicarea de lucrări, prin susținerea de conferințe sau workshopuri. Participarea ca spectator este gratuită. Pentru publicarea de articole în continuare găsiți toate informațiile necesare. Pentru alte informații nu ezitați să ne contactați la 0787.542.799
  Trimite articol

  Cerințe privind înscrierea participanților

  • Înscrierea participanților se face până în data de 6 mai 2020 prin completarea și trimiterea fișei de înscriere, a acordului de parteneriat și a lucrării fie online sau pe adresa de e-mail: simpozion[arond]sanity.ro (înlocuiți [arond] cu semnul @)
  • Pentru buna desfășurare a simpozionului, realizarea mapei și acoperirea taxelor poștale, participanții care doresc diplomă vor achita o taxă de de 30 RON, sumă ce se va achita la casieria APIEB din Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 33 sau în contul bancar deschis la BRD BACAU - RO24BRDE040SV29002200400, titular cont: APIEB.

  • În momentul achitării se va preciza obligatoriu numele dumneavoastră cu specificația pentru simpozion. Dovada plății se trimite pe mail o data cu lucrarea pentru simpozion.

  • Participanții care doresc să publice articole vor achita în plus, 20 RON, sumă ce va fi depusă odată cu taxa de participare. Această taxă include suportul optic (CD sau DVD) cu revista Stagiria unde vor fi publicate lucrările Simpozionului în limba română (cod ISBN) și în limba engleză (cod ISSN).
  • Pentru participarea elevilor nu se percepe taxă.

  Cerințe de tehnoredactare a lucrărilor

  • Să aibă caracter de originalitate, noutate, aplicabilitate practică;
  • În funcție de complexitate lucrările pot fi elaborate și în echipe de două cadre didactice, dar fiecare își plătește taxa de participare;
  • Redactarea lucrărilor se va face în Microsoft Office Word pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), cu caractere Times New Roman cu corp de literă de 12, conținând semnele diacritice;
  • Titlul va fi scris cu 14 Bold, centrat, sub acesta se va scrie numele autorului / autorilor și instituția unde lucrează cu Times New Roman 12, Bold, aliniat dreapta.
  • Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare: nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul;
  • Lucrările se vor preda organizatorilor numai în format electronic, fie completând fișa de înscriere online, fie prin e-mail la adresa: simpozion[arond]sanity.ro (înlocuiți [arond] cu semnul @)
   Conținutul lucrărilor trebuie să fie în concordanță cu tema simpozionului, să cuprindă exemple de bune practici din experiența personală, să aibă originalitate și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor.
  • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.

  Cerințe privind participarea la simpozion

  • Se poate participa direct sau indirect la simpozion.
  • Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăși 10 minute, având la dispoziție sistem de proiecție.
  Informații Simpozion
  Ancuța Cărăuș
  0787.542.799/ 0234.544.932
  str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
  Ancuța Cărăuș Responsabil Informații
  © 2021 Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău. Toate drepturile rezervate.